Ordförande

Elisabeth Alvarson Raab
Marstavägen 4 B
148 60 STORA VIKA
073-945 80 12
Vice ordförande

Elisabeth Lindskog
Märtavägen 13
705 95 ÖREBRO
019-26 22 61
Kassör

Kerstin Aggett
Marstavägen 10 H
148 60 Stora Vika
08-464 76 01

Sekreterare

Anna Carlsson
Aprikosvägen 95
741 30 KNIVSTA
0763-13 18 99
Vice sekreterare

Ingrid Rudén
Hamngatan 45 D
149 31 NYNÄSHAMN
070-721 76 92

Redaktör

Kerstin Aggett
Marstavägen 10 H
148 60 STORA VIKA
08-464 76 01

Webmaster

Kerstin Aggett
Marstavägen 10 H
148 60 Stora Vika
08-464 76 01
Suppleant

Boel Jiremar Hultén
Marielund 306
755 97 UPPSALA
018-24 00 70
Suppleant

Karolina Bergqvist
Domarringen 7
702 86 Örebro
070-407 03 41
     

Revisor

Peter Hulthénius
Pokalvägen 3, 5tr
117 40 STOCKHOLM
0708-44 82 56

Revisorsuppleant

Conny Jansson
Söderhagsvägen 38
136 49 HANINGE
08-745 05 47

Kattungar

Alla medlemmar som väntar, planerar eller har kattungar, samt de som önskar köpa en britt kontaktar antingen vår ordförande eller vår webmaster.

Brittringen.se © 2003-2013